2023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0012023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0022023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0032023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0042023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0052023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0062023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0072023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0082023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0092023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0102023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0112023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0122023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0132023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0142023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0152023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0162023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0172023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0182023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-0192023-Dayton-Thursday-PacAires-Prelims-020